Salon Automatyki i Robotyki

Modernizacja zakładów w pierwszej kolejności rozpoczyna się od zautomatyzowania najistotniejszych odcinków linii produkcyjnej, co prowadzi do zauważalnej poprawy jakości finalnego produktu oraz do skrócenia cyklów roboczych. Dlatego Salon Automatyki i Robotyki stanowi profesjonalne forum informacji dla projektantów i integratorów systemów. Robotyzacja pojedynczych stanowisk pozwala na zwiększenie ich elastyczności, możliwość wykonywania zadań w szczególności uciążliwych lub niebezpiecznych dla człowieka. To właśnie nowoczesność i możliwości parku maszynowego decydują w głównej mierze o konkurencyjności i rentowności firm.

Zakres tematyczny

                         

Zostań Wystawcą