Zakres tematyczny

Salon stanowi kompleksowe uzupełnienie oferty maszyn i narzędzi o ogniwo łączące je z wizją projektantów.

Wzornictwo przemysłowe

  Urządzenia i programy do wirtualizacji

   • oprogramowanie dla projektantów
   • cyfrowe prototypowanie
   • urządzenia do projekcji 3D
   • rzeczywistość wirtualna (VR)

   Oprogramowanie metrologiczne i pomiarowe

    Oprogramowanie do wspomagania zarządzania procesami

     • oprogramowanie wykorzystywane w ramionach pomiarowych
     • oprogramowanie maszyn i przyrządów pomiarowych
     • oprogramowanie skanerów laserowych
     • inżynieria odwrotna
     • przetwarzanie obrazu
     • usługi
     • planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP)
     • planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)
     • zarządzania cyklem „życia" produktu (PLM)
     • Manufacturing Execution System (MES)
     • Manufacturing Operation Management (MOM)
     • inne narzędzia do planowania produkcji

     Oprogramowanie wspomagające procesy

     Technologie szybkiego prototypowania RP oraz RT

      • programy do symulacji procesów technologicznych, m.in. w odlewnictwie, obróbce plastycznej, obróbce skrawaniem

      • programy do wspomagania projektowania (CAD)

      • programy wspomagające procesy wytwórcze (CAM)

      • programy do komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich (CAE)

      • programy do metody elementów skończonych (MES)

      • programy do komputerowo zintegrowanego wytwarzania (CIM)

      • programy do obliczeń naukowo-technicznych (MATLAB, MATCAD)

      • oprogramowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)

       


      • stereolitografia (SLA)
      • Poly-Jet Modeling (PJM)

      • Multi-Jet Modeling (MJM)

      • drukowanie przestrzenne (3DP)

      • metoda proszkowa

      • selektywne spiekanie wiązką lasera (SLS)

      • selektywne platerowanie laserowe (SLC)

      • selektywne stapianie wiązką lasera (SLM)

      • modelowanie ciekłym tworzywem termoplastycznym (FDM)

      • laminowanie warstw materiału (LOM)

      • bezpośrednie osadzanie metalu (DMD)

      • wytwarzanie brył swobodnie formowanych (SFF)

      • inne urządzenia i technologie Rapid Prototyping

      • usługi

      • materiały i serwis